Transformatie

Wij zien om ons heen veel monofunctionele gebieden en gebouwen. Een probleem ontstaat wanneer vraag en aanbod niet op elkaar aansluiten. Wanneer de omgeving verandert maar de functie niet ontstaat er een disbalans. Wij geloven in de natuurlijke balans van een leefomgeving, die als een ecosysteem functioneert.  

Transformatie van een kantooromgeving

Wij geloven in een betere wereld voor mens, dier en natuur. Daarom transformeren wij saaie kantoorgebieden en gebouwen tot nieuwe multifunctionele hubs met toekomstperspectief en 24/7 leven.  Met de ambitie om de panden CO2 neutraal te laten werken.  

Wij werken in een multidisciplinair team een transformatiescan uit om de mogelijkheden van uw gebouw binnen haar bestaande omgeving te onderzoeken. Wij onderzoeken onder andere de volgende aspecten: 

  • Het gebouw in haar omgeving
  • Stedenbouwkundige setting 
  • Mogelijkheden functies 
  • Architectuur 
  • Constructieve randvoorwaarden 
  • Duurzaamheid 

Neem contact met ons op