Portfolio

De Bleek 7 te Woerden

De Bleek 7 te Woerden

Hoe maken we het pand aan De Bleek in Woerden beter geschikt voor de verhuur? in drie stappen hebben we het pand aangepakt:

1. De Analyse: Hieruit blijkt dat het pand vóór renovatie een label G heeft. Naar aanleiding van deze analyse zijn diverse verbetervoorstellen gedaan en is een raming opgesteld.
2. De ontwerpfase: Tijdens de ontwerpfase zijn de verbetervoorstellen uitgewerkt in tekeningen en een technische omschrijving. En komen we uit op label A++.
3. Realisatie: Na een “go” van de gebouweigenaar zijn contracten gesloten met aannemer en installateurs. De basis van de contracten is het uitgewerkte ontwerp.
Lees verder >>>
Energiescan label C of label A

Fruitweg 268 Den Haag

Hoe kunnen we de Fruitweg verduurzamen waarbij we van het gas/olie af willen gaan? En hoe richten we pand zo in dat het weer in zijn geheel verhuurbaar wordt?
Energiescan label C of label A

Oude Molen te Amstelveen

Hoe verlagen we energieverbruik in de monumentale gebouwen op de Oude Molen in Amstelveen? Wat is daarvoor nodig?
Energiescan label C of label A

Kantoor Vlietjonge Staalhandel te Nieuwegein

Hoe komen we tot energielabel C in Nieuwegein?
Energiescan label C of label A

De Drommedaris te Utrecht

Hoe maken we van De Drommedaris te Utrecht een levensvatbaar kantoorpand? Wat vraagt dat aan investering? En wat levert het op?
Energiescan label C of label A

Dr. Poelsstraat 63 te Oldenzaal

Aan de Dr. Poelsstrastraat 63 in Oldenzaal hebben we een quickscan uitgevoerd voordat de nieuwe eigenaar het pand aankocht.
Energiescan label C of label A

Wipmolenlaan te Woerden

Aan de Wipmolenlaan 1 te Woerden hebben we een quickscan uitgevoerd en de ontwerpstukken voorbereid.
Energiescan label C of label A

Park Voorn te Utrecht

Op Park Voorn te Utrecht hebben we het rendement van 5.762 vierkante meter verhuurbare vloeroppervlakte verbeterd aan de hand van de quickscan.