Portfolio

De Bleek 7 te Woerden

  Hoe maken we het pand aan De Bleek in Woerden beter geschikt voor de verhuur? in drie stappen hebben we het pand aangepakt:

  1. De Analyse: Hieruit blijkt dat het pand vóór renovatie een label G heeft. Naar aanleiding van deze analyse zijn diverse verbetervoorstellen gedaan en is een raming opgesteld.
  2. De ontwerpfase: Tijdens de ontwerpfase zijn de verbetervoorstellen uitgewerkt in tekeningen en een technische omschrijving. En komen we uit op label A++.
  3. Realisatie: Na een “go” van de gebouweigenaar zijn contracten gesloten met aannemer en installateurs. De basis van de contracten is het uitgewerkte ontwerp.
  Lees verder >>>

Fruitweg 268 Den Haag

  Hoe kunnen we de Fruitweg verduurzamen waarbij we van het gas/olie af willen gaan? En hoe richten we pand zo in dat het weer in zijn geheel verhuurbaar wordt?

Oude Molen te Amstelveen

  Hoe verlagen we energieverbruik in de monumentale gebouwen op de Oude Molen in Amstelveen? Wat is daarvoor nodig?

Kantoor Vlietjonge Staalhandel te Nieuwegein

  Hoe komen we tot energielabel C in Nieuwegein?

De Drommedaris te Utrecht

  Hoe maken we van De Drommedaris te Utrecht een levensvatbaar kantoorpand? Wat vraagt dat aan investering? En wat levert het op?

Dr. Poelsstraat 63 te Oldenzaal

  Aan de Dr. Poelsstrastraat 63 in Oldenzaal hebben we een quickscan uitgevoerd voordat de nieuwe eigenaar het pand aankocht.
Quickscan in Woerden

Wipmolenlaan te Woerden

  Aan de Wipmolenlaan 1 te Woerden hebben we een quickscan uitgevoerd en de ontwerpstukken voorbereid.

Park Voorn te Utrecht

  Op Park Voorn te Utrecht hebben we het rendement van 5.762 vierkante meter verhuurbare vloeroppervlakte verbeterd aan de hand van de quickscan.