De Bleek 7 te Woerden

Pand De Bleek Woerden beter geschikt om te verhuren

Opdrachtgever:               Familie van Riet
Bruto vloeroppervlak:   3.751 m2
Huidige energielabel:    G
Label na maatregelen:  A++

Hét voorbeeld van een gedateerd kantoorgebouw dat gereed is gemaakt voor de toekomst.

Status voor de renovatie

Het pand is gebouwd in de jaren 80 en had een hoog energieverbruik, het binnenklimaat was slecht en de uitstraling gedateerd. Het pand stond om die reden voor 80% leeg. De gebouweigenaar wilde nieuwe huurders aantrekken, maar de makelaar gaf aan dat er dan wel geïnvesteerd zou moeten worden. Met dié vraag: “hoe krijgen we het gebouw weer up-to-date?”, (op het gebied van energie, uitstraling en comfort) is Officiency gestart met een analyse.

Analyse

Allereerst is een opname gedaan en het huidige energielabel vastgesteld. Deze kwam uit op label G. Daarnaast bleek dat de installaties erg zijn verouderd en niet meer voldoen aan deze tijd. Met name op het gebied van koeling, ventilatie, verlichting en connectiviteit (snelle dataverbindingen). Naar aanleiding van de analyse zijn diverse verbetervoorstellen gedaan en is een raming opgesteld. Tevens is onderzocht welke subsidiemogelijkheden er zijn.

Ontwerp

Tijdens de ontwerpfase zijn de verbetervoorstellen uitgewerkt in tekeningen en een technische omschrijving. Op basis van deze stukken zijn offertes opgevraagd om zekerheid te krijgen over de hoogte van de investering. Samen met de gebouweigenaar is een pakket aan maatregelen vastgesteld die het gebouw aanzienlijk verbeteren. Het label komt uit op A++, de installaties worden volledig vervangen en het totale afbouwpakket wordt vernieuwd. Hieronder per onderdeel de genomen maatregelen.

Energie

 • Isoleren dak en gevels
 • Toepassen van warmtepompen
 • Toepassen van LED-verlichting
 • Aanbrengen van zonnepanelen

Uitstraling

 • Schilderen buitenkozijnen
 • Vervangen noodtrappenhuizen
 • Vernieuwen entree (toepassen vide)
 • Vernieuwen van het complete interieur
 • Opknappen van het buitenterrein

Comfort

 • Het aanbrengen van koeling
 • Het aanbrengen van voldoende ventilatie
 • Toepassen van luxe pantry’s op elke gebouwvleugel (per huurder)
 • Inrichten algemene ruimtes met voorzieningen en interieur

Realisatie

Na een “go” van de gebouweigenaar zijn contracten gesloten met aannemer en installateurs. De basis van de contracten is het uitgewerkte ontwerp. Hierin is het kwaliteitsniveau vastgelegd. Daarnaast wordt een contractplanning opgesteld en is er een duidelijke demarcatie aanwezig van de werkzaamheden tussen de partijen. De kracht van Officiency ligt in de realisatiefase. Het gericht aansturen en afstemmen van de uitvoerende partijen om te komen tot een goed eindproduct. Elke dag is er afstemming op de bouw en 2-wekelijks vindt er een bouwvergadering plaats.

In 6 maanden tijd is de Bleek 7 volledig verbouwd. De start vond plaats op 1 mei 2021 en de oplevering vind plaats op 1 november 2021.

Resultaat

Vanaf 1 november betrekken de nieuwe huurders het pand. Het pand is door de renovatie weer aantrekkelijk en vitaal. De huurders hebben de weg terug al weer gevonden en naar verwachting zal het pand de komende jaren goed renderen door:

 • Goede verhuurbaarheid door prettige uitstraling en comfort.
 • Laag energieverbruik.
 • Laag onderhoudskosten.

Bekijk hier of er nog ruimte beschikbaar is.