Gezondheid & Leefomgeving

Hoe gaan we onze kantoren het komende decennium inrichten en organiseren?  

  • Een kantoor zal meerdere activiteiten gaan huisvesten dan alleen werken (bureaus met computers). Activiteiten zoals kinderopvang, sport, (lichte) horeca, wonen zullen een plaats krijgen in het gebouw.  
  • Kantoren zullen meer als ontmoetingsplek moeten worden ingericht als gevolg van een mix van thuiswerken en op locatie werken. Dus meer vergaderplekken, meer concentratie-werkplekken en minder kantoortuinen.  
  • Er zal meer nadruk komen te liggen op gezonde gebouwen. Aandacht voor frisse lucht, voldoende licht, koeling en een aangename werkomgeving.  

Kortom een betere balans in werken en leven met aandacht voor gezondheid en de menselijke maat. 

Officiency helpt u naast een eventuele verduurzamingsslag na te denken over een gezond binnenklimaat en een aantrekkelijke en energieke leefomgeving. Is uw kantoorpand al klaar voor het nieuwe werken? Met de ideeën onze (interieur)architecten kunnen wij u verder helpen om uw pand te optimaliseren en te voorzien van een logische indeling met ruimte voor werken, ontmoeten en recreëren. Een gezond leefklimaat is een randvoorwaarde geworden en dat geeft vooral uitdagingen op het gebied van ventileren, verwarmen en koelen. Maar ook de randvoorwaarden van uw pand spelen mee, zoals de leeftijd en onderhoudskosten van de huidige installatie. Volgens een standaardproces (zie afbeelding) helpt Officiency u bij elke fase om de juiste keuzes te maken. 

Energiescan Analyse dan Ontwerp dan uitvoering en beheer

De analysefase is bedoeld om een helder beeld te krijgen van de mogelijkheden die het huidige pand biedt. Gaat het alleen om een analyse van het energielabel dan bieden wij u een energiescan aan.

Bij een gebouwscan doen we een uitgebreide analyse van het huidige gebouw. We inventariseren de werking van de huidige installaties en doen diverse metingen in het gebouw (o.a. temperatuur en frisse lucht). Op basis van enkele berekeningen (ventilatie, verwarming en koellast) geven wij een advies voor de modernisering van de klimaatinstallaties. Optioneel doen wij een analyse van de huidige organisatie en indeling door middel van een schetsontwerp van interieur en/ of exterieur. Het buitenterrein en groen kan hier in worden meegenomen.

De scan transformatie is bedoeld voor gebouwen die in de huidige functie niet meer tot haar recht komen.

In de ontwerpfase worden 1 of 2 scenario’s verder uitgewerkt. Officiency werkt nauw samen met diverse adviseurs op het gebied van energie, installatietechniek, (interieur)ontwerp en subsidies. Het resultaat is een definitief plan, een investeringsbegroting en een planning.

In de uitvoeringsfase start met de selectie van de aannemers, installateurs en/ of andere bouwpartners. Uiteraard kan dit in samenwerking met uw vaste bouwpartners. Officiency verzorgt het projectmanagement en het toezicht tijdens de uitvoering. Wij kunnen u volledig ontzorgen op dit gebied. Bij afronding van de werkzaamheden wordt het nieuwe energielabel afgemeld en een garantie- en revisiedossier overgedragen. 

In de beheerfase is het monitoren van het energieverbruik en het binnenklimaat aan te raden. Dit geeft u inzicht in de werkelijke energiebesparing en het comfortniveau van het binnenklimaat. Dit kan in overleg met u nader worden ingevuld. 

Voorbeelden van werkcomfort 

Officiency geeft advies over werkcomfort in de breedste zin van het woord. Van daglicht tot akoestiek en van slimme koeling tot ventilatie; uit praktijkervaring en -kennis bieden wij u een totaalpakket aan investeringen. Uit onderzoek blijkt dat een temperatuur boven 25°C tot klachten kan leiden. Bij erg warme dagen is dit natuurlijk niet altijd te voorkomen. Door middel van onze rekenmodellen kunnen wij aantonen of uw kantoor voldoet aan de geldende normen. Ook adviseert Officiency op het gebied van akoestiek. Met de juiste vloerbedekking, plafondsystemen en wandbekleding vermindert u de echo in uw kantoorpand en creëert u geluidsdichte ruimtes.