Energielabel aanvragen

De energietransitie is in volle gang en vraagt verantwoordelijkheid van ons allemaal. Dit gaat met grote stappen. Vanaf 1 januari 2023 moeten alle kantoren energielabel C bezitten. In 2030 moet dit energielabel A zijn. De ambitie is om in 2050 geheel energieneutraal te zijn. Dit lijkt ver weg, maar bij nieuwe investeringsbeslissingen is het zinvol om hier nu al over na te denken.

Energiescan aanvragen

Rendement uit energie

Wilt u weten wat nodig is om te komen tot een beter energielabel? Officiency gaat verder dan alleen het bepalen van het huidige en toekomstige energielabel. Er zijn veel manieren om tot een labelverbetering te komen door bouwkundige ingrepen (bijv. vloer, gevel en dakisolatie) en installatietechnische verbeteringen (bijv. WKO, ventilatie, LED-verlichting, PV-panelen). Het begint met het bepalen van uw ambitie! Is het interessant om van het gas af te gaan? Maar ook de randvoorwaarden van uw pand spelen mee, zoals de leeftijd en onderhoudskosten van de huidige installatie. Volgens een standaardproces (zie afbeelding) helpt Officiency u bij elke fase om de juiste keuzes te maken. 

Energiescan analyse dan ontwerp dan uitvoering en beheer

De vier Stappen

De analysefase is bedoeld om een helder beeld te krijgen van de mogelijkheden die het huidige pand biedt. Gaat het alleen om een analyse van het energielabel dan bieden wij u een energiescan aan. De energiescan geeft u inzicht in het huidige energielabel en de te nemen stappen om te komen tot een beter energielabel. Bij een gebouwscan doen we een uitgebreide analyse van het huidige gebouw. Naast energie beoordelen we ook het leefklimaat (comfort) en de uitstraling. De analyse leidt tot aanbevelingen in diverse scenario’s, een investeringsraming met de subsidiemogelijkheden en een planning met vervolgstappen. De scan transformatie is bedoeld voor gebouwen die in de huidige functie niet meer tot haar recht komen.

In de ontwerpfase worden 1 of 2 scenario’s verder uitgewerkt. Officiency werkt nauw samen met diverse adviseurs op het gebied van energie, installatietechniek, (interieur)ontwerp en subsidies. Het resultaat is een definitief plan, een investeringsbegroting en een planning.

In de uitvoeringsfase start met de selectie van de aannemers, installateurs en/ of andere bouwpartners. Uiteraard kan dit in samenwerking met uw vaste bouwpartners. Officiency verzorgt het projectmanagement en het toezicht tijdens de uitvoering. Wij kunnen u volledig ontzorgen op dit gebied. Bij afronding van de werkzaamheden wordt het nieuwe energielabel afgemeld en een garantie- en revisiedossier overgedragen.

In de beheerfase is het monitoren van het energieverbruik en het binnenklimaat aan te raden. Dit geeft u inzicht in de werkelijke energiebesparing en het comfortniveau van het binnenklimaat. Dit kan in overleg met u nader worden ingevuld.

Wettelijke verplichting

Is uw kantoorpand groter dan 100 m2? Dan bent u vanaf 2023 verplicht energielabel C te hebben (energielabel A is verplicht vanaf 2030), zo staat in het Bouwbesluit 2012. En als uw bedrijf of instelling meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) verbruikt, dient u energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.

De verplichting voor energielabel C geldt niet als:

  • Uw kantoorpand kleiner is dan 100 m2;
  • Uw kantoorpand als nevenfunctie gebruikt wordt;
  • Als de oppervlakte van uw kantoorpand 50% kleiner is dan het totale gebouw;
  • Als uw kantoorpand een monument is;
  • Als uw kantoorpand binnen 2 jaar gesloopt, getransformeerd of onteigend wordt.

Subsidies

Als u uw vastgoed gaat verduurzamen, kunt u rekenen op subsidie. De overheid stimuleert namelijk deze verduurzaming. Zakelijke investeerders kunnen bijvoorbeeld in aanmerking komen voor de Energie-Investeringsaftrek (EIA), Milieu-Investeringsaftrek (MIA), Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) en de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Door aan de juiste voorwaarden en eisen te voldoen, komt de overheid u tegemoet in de realisatie en advies van het overstappen naar duurzame energie. Met de ervaring en kennis van Officiency kijken wij graag voor welke subsidies u in aanmerking komt.

Neem contact met ons op