Analyse op energie, comfort & uitstraling

Welke Analyse past het best bij uw situatie? Energiescan of toch een gebouwscan?

Meteen een scan aanvragen

Om te komen tot een upgrade of transformatie van uw kantoorpand, begint Officiency met een analyse. De analyse is afhankelijk van uw behoefte, we onderscheiden 3 producten: 

Energiescan of gebouwscan of analyse voor Label C

De energiescan 

Inzicht in maatregelen, kosten en subsidies om te komen tot energielabel C 

Met de energiescan krijgt u inzicht in het huidige energielabel van uw kantoorpand. Daarnaast worden maatregelen voorgesteld met als doel te komen tot energielabel C (vanaf 2023 verplicht). Ook wordt een indicatie van de kosten en subsidies afgegeven voor deze maatregelen. En tot slot krijgt u aanbevelingen om het comfort in uw pand ter verhogen.  

Met de energiescan heeft u een compacte en heldere rapportage waarmee u beslissingen kunt nemen over de verwachte investeringen op het gebied van energiebesparing. 

Energiescan aanvragen

De gebouwscan 

 Inzicht in maatregelen, kosten en subsidies om te komen tot energielabel A, verbetering van het comfort en het vergroten van de uitstraling van uw pand. 

Met de gebouwscan brengen we allereerst in beeld wat het huidige energieverbruik van het pand is en hoe u hierop kunt besparen. Er worden diverse scenario’s uitgewerkt om te komen tot een lager energieverbruik met daarbij behorende kosten en subsidiemogelijkheden. 

Daarnaast wordt doorgerekend hoe u het comfort van uw kantoor kunt verbeteren, belangrijkste onderdelen zijn daarin ventilatie, verwarming en koeling. Voorafgaand aan deze berekeningen meten door middel van sensoren de temperatuur en luchtkwaliteit. 

Optioneel kunt u kiezen voor een schetsontwerp van een architect om de uitstraling van uw kantoorgebouw te vergroten. 

Met de gebouwscan heeft u een maatwerkadvies waarmee u beslissingen kunt nemen over de verwachte investeringen op het gebied van energiebesparing, comfort en uitstraling. 

Transformatie-onderzoek 

Inzicht in de transformatiemogelijkheden van uw kantoorpand. 

Sommige kantoorpanden zijn nog van prima kwaliteit, maar hebben toch te maken met leegstand. Een oorzaak kan zijn dat op die locatie veel meer behoefte is aan andere functies, zoals wonen of zorg. Met het transformatieonderzoek, doen we een verkenning naar de mogelijkheden om te komen tot een andere bestemming. De businesscase wordt doorgerekend en er vindt een vooroverleg plaats met de gemeente.  

Met het transformatieonderzoek krijgt u inzicht in de haalbaarheid van de transformatie met daarbij de verwachte investeringen en opbrengsten.